Du må ikke føle dig dårlig,
hvis folk kun husker dig,
når der er brug for dig.

Føl dig priviligeret over, 
at du er ligesom et lys, 
der kommer til deres sind når det er mørkt.